logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH  
Kalkulacja składki – OC Dobrowolne Osoby Fizycznej
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Suma gwarancyjna OC dobrowolnego:
Klauzula nr 61 – dokumenty:
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz kod rabatowy lub kod agenta:
Czy posiadasz ubezpieczenie pośrednika nieruchomości lub zarządcy nieruchomości w PZU zawarte przez iExpert:
Wpisz numer polisy posiadanego ubezpieczenia i odbierz 10% dodatkowego rabatu:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo
dwie równe raty
cztery równe raty
dwanaście równych rat
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj klawisza [przelicz składkę]. W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę