logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH  
Kalkulacja składki – OC Obowiązkowe Przedsiębiorcy PIRM
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Suma gwarancyjna OC obowiązkowego:
Przychód netto w ostatnim roku obrotowym:
Opcjonalne wykupienie prawa do regresu:
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie kontynuacją w PZU SA?
Liczba lat nieprzerwanego bezszkodowego okresu ubezpieczenia:
Czy będzie wnioskowany wsteczny okres odpowiedzialności:
Data początku wnioskowanego wstecznego okresu odpowiedzialności:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo
dwie równe raty
cztery równe raty
dwanaście równych rat
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę