logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH  
Kalkulacja składki – OC Obowiązkowe Przedsiębiorcy PFSRM
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Suma gwarancyjna OC obowiązkowego:
Przychód netto w ostatnim roku obrotowym:
Forma działalności Ubezpieczonego:
Opcjonalne wykupienie prawa do regresu:
Opcja dodatkowa – OC obowiązkowe dla sporządzającego certyfikaty energetyczne:
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
Suma gwarancyjna OC dobrowolnego:
Poziom przychodu netto w ostatnim roku obrotowym:
Jeśli obrót netto za rok poprzedni przekracza 10 mln zł, wniosek można złożyć wyłącznie za pośrednictwem konsultanta iExpert.
Prosimy o kontakt z Lidią Machalską pod numerem tel.: 22 100 26 20 lub e-mail: lidia.machalska@iexpert.pl
Klauzula 13 – podwykonawcy:
Klauzula nr 61 – dokumenty:
OC w związku z powołaniem na biegłego 50% taniej – jeśli kupisz je razem z OC obowiązkowym rzeczoznawcy majątkowego:
Suma gwarancyjna OC w związku z powołaniem na biegłego:
Klauzula nr 61 – dokumenty:
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie kontynuacją w PZU SA bądź zostanie zawarte do 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia OC w PZU SA?
Liczba lat bezszkodowego okresu ubezpieczenia:
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz tu swój kod rabatowy lub kod agenta:
Czy posiadasz ubezpieczenie pośrednika nieruchomości lub zarządcy nieruchomości w PZU zawarte przez iExpert?
Wpisz numer polisy posiadanego ubezpieczenia i odbierz 10% dodatkowego rabatu:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo
dwie równe raty
cztery równe raty
dwanaście równych rat
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę